Mapy, plany, schematy, zdjęcia czyli typowe oraz nietypowe wykorzystanie LeafLet.js


2023-09-20 15:24

Leaflet.js jest biblioteką służącą do budowania przede wszystkim interaktywnych map, ale także można jej użyć do budowania planów oraz innych interaktywnych prezentacji podobnych do map na stronach internetowych.

Do czego to służy

Biblioteka Leaflet.js służy przede wszystkim do budowania interaktywnych map. Jednym z jej największych zalet są różne typy map, które można użyć, na przykład mapy interaktywne, mapy statyczne, mapy satelitarne lub mapy topograficzne ale także różnego rodzaju plany, rysunki techniczne lub dostosowane do potrzeb interaktywne zdjęcia o bardzo dużych rozmiarach.

Biblioteka pozwala używać kilku map jednocześnie, jest bardzo wydajna i można łatwo ją zoptymalizować dla różnych urządzeń. Leaflet.js jest też łatwa w integracji z różnymi technologiami, takimi jak jQuery i React, co ułatwia jej użycie w różnych projektach.

Biblioteka jest bardzo popularna i jest używana przez wiele firm i organizacji.

Jak to działa

Źródłem danych dla biblioteki Leaflet.js może być dowolny zestaw kafelków (tiles). Poza oczywistym źródłem jakim jest OpenStreetMap.org może być użyty dowolny zestaw uzyskany z dowolnego pliku graficznego w tym także z grafiki wektorowej (svg). Plik taki jest odpowiednio cięty na kafelki dostosowane do Leaflet.js. Po tej czynności wystarczy taki zestaw umieścić na serwerze a bibliotece podać jego źródło.

Markery

Markery to małe symbole lub obrazki, które można umieszczać na mapie w Leaflet.js. W tradycyjnych mapach używa się ich, by pokazać lokalizację różnych obiektów na mapie takich jak sklepy, hotele, miejsca parkingowe, zabytki, restauracje, przystanki autobusowe i wiele innych.

Rodzaj markera zależy od tego co się chce pokazać. Najpopularniejszym markerem jest punkt, który jest używany do wskazania dokładnego miejsca. Leaflet.js ma również wiele innych rodzajów markera, takich jak ikony czy maski, które można używać do oznaczenia innych lokalizacji lub obszarów na mapie.

Marker w Leaflet.js jest bardzo konfigurowany, pozwala na przykład łatwo określić swoją pozycję, rozmiar oraz wygląd, a co za tym idzie, pozwala na łatwe dostosowanie go do zamierzonych potrzeb. Równie ważnym atutem markera jest to, że można go łatwo połączyć z innymi funkcjami, takimi jak opisy, informacje, animacje, czy też najróżniejsze zdarzenia wywołane kliknięciem.

Warstwy

Warstwy w Leaflet.js to sposób na pokazanie różnych map na jednej mapie. Przez nakładanie się warstw można pokazać różne rodzaje map na bazowej mapie konturowej. Uzyskać w ten sposób można różne mapy jak mapy ruchu, mapy klimatyczne, mapy topograficzne lub mapy meteorologiczne.

Podział na warstwy umożliwia łatwe łączenie różnych rodzajów map, pozwala stworzyć złożoną i interaktywną mapę, która może pokazywać różne dane na jednej mapie. Umożliwia to łatwiejsze zrozumienie informacji oraz pozwala na łatwe porównanie różnych rodzajów danych na jednej mapie.

Niegeograficzne mapy, plany, rysunki techniczne, schematy oraz interaktywne zdjęcia

Jak wspomniano powyżej źródłem kafelków dla Leaflet.js może być odpowiednio pocięta dowolna grafika. Stwarza to możliwość niestandardowego użycia biblioteki Leaflet.js. Można w ten sposób uzyskać najróżniejsze interaktywne plany takie jak plany budynków, posesji, magazynów. Innym zastosowaniem może być utworzenie niegeograficznych map jak na przykład mapy do gier czy mapy gwiazd. Bardzo ciekawym zastosowaniem biblioteki mogą być rysunki techniczne, rysunki architektoniczne oraz schematy technologiczne. Biblioteka może być też ciekawą alternatywą dla prezentacji bardzo dużych zdjęć.

W powyższych niestandardowych zastosowaniach biblioteki można oczywiście używać dowolnie skonfigurowane markery jak i warstwy.

Demo

Demo w przygotowaniu ukaże się wkrótce.

Źródło biblioteki

Leaflet.js


Zobacz także:

Podpięcie systemu płatności do strony internetowej
Nowa strona - autorski CMS
Dlaczego strona wolno się ładuje?