Koala compiler


2020-01-31 00:45

Koala jest bardzo fajnym desktopowym kompilatorem CSS, JavaScript.

  • obsługuje SAAS/LESS wraz z minimalizacją
  • potrafi działać na pikach CSS scalając i minimalizując je
  • kompiluje, scala i minimalizuje JavaScript, spokojnie można łączyć różne biblioteki i moduły jak również pisać rozbudowane aplikacje
  • ma banalnie prostą konfigurację

Więcej znajdziesz ma stronie projektu -> http://koala-app.com/


Zobacz także:

Czas na online!
Boty poszukujące dziur w systemie
Bulma CSS framowerk jako alternatywa dla Bootstrap