Koala compiler


2020-06-02 22:09

Koala jest bardzo fajnym desktopowym kompilatorem CSS, JavaScript.

  • obsługuje SASS/LESS wraz z minimalizacją
  • potrafi działać na pikach CSS scalając i minimalizując je
  • kompiluje, scala i minimalizuje JavaScript, spokojnie można łączyć różne biblioteki i moduły jak również pisać rozbudowane aplikacje
  • ma banalnie prostą konfigurację

Więcej znajdziesz ma stronie projektu -> https://github.com/oklai/koala

Wiki -> https://github.com/oklai/koala/wiki

Download -> https://www.techspot.com/downloads/6736-koala-app.html


Zobacz także:

Czas na online!
Boty poszukujące dziur w systemie
Bulma CSS framowerk jako alternatywa dla Bootstrap